• Earn-out, informatieplicht en koopprijs

Earn-out, informatieplicht en koopprijs

Het vaststellen van een koopprijs voor een onderneming lijkt eenvoudig. Maar wat als er een earn-out is afgesproken?

Bij een overname wordt altijd een koopprijs vastgesteld. Vaak wordt dan ook een earn out afsproken: de koopprijs is dan afhankelijk van de prestaties (omzet, winst, provisies) in de toekomst. Hierover kan onduidelijkheid bestaan. Zo ook voor de verkoper van een assurantieportefeuille.

De verkoper van een assurantieportefeuille kwam met de koper overeen dat de koopprijs gelijk zou zijn aan 50% van de doorlopende provisie over de verkochte portefeuille. Er was dus sprake van een earn out. Verkoper dacht met deze afspraak een koopprijs van in totaal € 800.000 te zullen gaan ontvangen, maar de koper wilde maar € 400.000 op voorhand betalen. Het verschil (€ 400.000) zou pas betaald worden, als de resultaten dat zouden rechtvaardigen.

Uiteindelijk wilde de verkoper de resterende € 400.000 niet betalen. Er zou immers maar weinig doorlopende provisie in de bestaande portefeuille zijn ontvangen. Informatie waaruit een en ander zou kunnen blijken, werd door de koper echter maar mondjesmaat verstrekt.

De Rechtbank Midden-Nederland besliste het geschil in twee etappes. De koper werd eerst verplicht om informatie te verstrekken waaruit kon blijken welke (doorlopende) provisies waren ontvangen.

En toen bleek dat de koper vervolgens onjuiste informatie verstrekte, maakte de Rechtbank daar korte metten mee: de Rechtbank nam aan dat de oorspronkelijke koopprijs (van € 800.000 dus) kennelijk redelijk was. En omdat de koper pas € 400.000 had betaald, werd hij veroordeeld tot betaling van de andere helft.

Helaas geven earn out regelingen bovengemiddeld veel aanleiding tot geschillen. Bedenk dus goed, wat je met je koopprijs doet!