• Europa

Europa

Een column van mr. Robert Smulders

Menigeen van u zal het boek "In Europa" van Geert Mak gelezen hebben. Ik heb het ervaren als een aangrijpend verslag van gebeurtenissen in de Europese landen in de 20e eeuw. Het lijkt een aaneenschakeling van oorlogen, revoluties en geweld. Gelukkig zien we in onze tijd een heel ander beeld. Samenwerkende Europese landen die als collectief en zelfs als wetgever een heel andere invloed hebben op ons dagelijks bestaan en omgang met elkaar in het rechtsverkeer dan in die 20e eeuw.

Een mooi voorbeeld daarvan trof ik laatst in de rechtspraak aan. Het betrof een zaak waarin iemand zich had voorgenomen om een dagopleiding te volgen op het gebied van hotelmanagement. Hij schreef zich daartoe in bij een onderwijsinstelling en betaalde een aanzienlijk bedrag aan opleidingskosten vooruit. De opleiding was nog nauwelijks gestart of de student moest zijn studie staken wegens een ingrijpende ziekte. 

De onderwijsinstelling en de student hadden bij de inschrijving afgesproken dat de opleidingskosten niet zouden worden terugbetaald ingeval de student om welke reden dan ook de opleiding tussentijds zou staken. Toen de student verzocht om (gedeeltelijke) terugbetaling van de opleidingskosten omdat er ziekte, zeg maar een soort overmacht, in het spel was, hield de onderwijsinstelling toch vast aan deze afspraak. De student was naast zijn gezondheid ook nog eens vele duizenden euro's kwijt. Hoe pijnlijk kan het allemaal worden….

Geconfronteerd met deze zaak haalde de rechter een instrument van Europese origine uit de juridische gereedschapskist om aan deze voor de student wel erg nadelige afspraak grondig te sleutelen. Op basis van de Europese Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten kon de afspraak worden beoordeeld als "een aanzienlijke verstoring van het evenwicht" in de rechten en verplichtingen die de onderwijsinstelling en de student in verband met hun overeenkomst jegens elkaar hadden. En dat bracht mee dat de rechter deze afspraak volledig terzijde kon stellen en tot het oordeel kwam dat de onderwijsinstelling een (groot) deel van de opleidingskosten diende terug te betalen en de student slechts een (klein) deel van de opleidingskosten verschuldigd bleef. Evenwicht in de rechtsbetrekking tussen de student en de onderwijsinstelling.

In Europa, het kan verkeren…..  
 

Deze column werd gepubliceerd in het decembernummer van City Life Magazine Roermond.