• Faillissement en huwelijk

Faillissement en huwelijk

Uw partner gaat failliet. Wat betekent dat voor uw gezamenlijke woning?

Uw partner heeft een bedrijf. Om risico’s te vermijden bent u op huwelijkse voorwaarden (algehele/koude uitsluiting) getrouwd. Wel hebt u een gemeenschappelijke woning en staat de hypotheek op naam van u beiden. Uw partner wordt failliet verklaard. Wat zijn uw rechten?

De huidige situatie

Als uw partner failliet is verklaard, vallen alle gemeenschapsgoederen in het faillissement van uw partner. Anders gezegd: het huis en de inboedel, die u samen met uw partner hebt gekocht, kunnen door de curator van uw partner worden verkocht om de schulden van uw partner te kunnen betalen. U krijgt daarbij een (concurrente) vordering op uw partner, omdat uw helft van het huis en de inboedel wordt verkocht. Meestal bent u én uw spullen kwijt én krijgt u geen geld, omdat er vaak geen uitkering aan concurrente crediteuren plaatsvindt. De bank, de Belastingdienst, het UWV en de curator gaan nu eenmaal voor.

Om dit te voorkomen, kunt u aantonen dat (bijvoorbeeld) het huis niet in de gemeenschap met uw partner valt, maar alleen aan u toekomt. Op dit moment moet u daarvoor bewijzen dat u de woning voor meer dan 50 procent met “eigen geld” hebt gefinancierd. Kunt u dit niet bewijzen, dan kan de curator het huis verkopen en de opbrengst verdelen onder de schuldeisers van uw partner.

De situatie vanaf 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 gaat dit veranderen. U moet nog steeds aantonen dat bepaalde goederen niet in de gemeenschap van u en uw partner vallen. De zware eis, dat u moet aantonen dat de woning voor meer dan 50 procent met “eigen geld” is gefinancierd, vervalt echter. Desondanks zal het ook na 1 januari 2018 moeilijk zijn om aan te tonen dat een gezamenlijk gekocht goed niet door de curator mag worden verkocht.

Mocht u dit niet kunnen aantonen dan kan de curator nog steeds het huis verkopen. Na 1 januari a.s., moet hij wel 50 procent van de opbrengst aan u afstaan. De overige 50 procent wordt verdeeld onder de schuldeisers van uw partner.

Kortom: u wordt vanaf 1 januari 2018 meer beschermd, maar opletten blijft geboden.