• Integriteitsonderzoek voldoende voor opschorting?

Integriteitsonderzoek voldoende voor opschorting?

Mocht de gemeente Amsterdam haar betalingen opschorten vanwege een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling?

De gemeente Amsterdam heeft in 2015 een adviesbureau in de arm genomen voor advies op het gebied van radicalisering en polarisatie aan de hand van de zogenaamde sleutelfigurenmethode. Het adviesbureau werft en coacht de sleutelfiguren, die vervolgens een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van radicalisering en polarisatie in Amsterdam.

Vanaf april 2017 betaalde de gemeente de facturen van het adviesbureau echter niet meer. In augustus 2017 gaf de gemeente daar tekst en uitleg over: ze was bezig met een integriteitsonderzoek in verband met eventuele belangenverstrengeling. In afwachting van de uitkomsten van het integriteitsonderzoek schortte de gemeente haar betalingsverplichtingen op. Het adviesbureau startte een kort geding en eiste onder meer betaling van de openstaande facturen voor verrichte werkzaamheden.

Volgens de rechtbank neemt de gemeente de vermoede integriteitsschending volkomen terecht hoog op en doet zij daar terecht onderzoek naar. Maar daaruit volgt niet dat de gemeente de facturen (nog) niet hoeft te voldoen. Het gaat namelijk om een vermoede integriteitsschending van een eigen medewerker van de gemeente. Het adviesbureau heeft daar niets mee te maken. Het feit dat een medewerker van het adviesbureau een relatie zou hebben gehad met de medewerker van de gemeente maakt dat niet anders. In principe gaan privérelaties van medewerkers een werkgever niets aan en kunnen privérelaties in principe ook niet aan de werkgever worden toegerekend.

Verder is het volgens de rechtbank niet zo dat als een oneerlijk persoon een relatie heeft met een ander, die ander dus ook niet te vertrouwen is. En het is al helemaal niet zo dat de werkgever van die ander steeds op een onbehoorlijke manier profiteert van die eventuele oneerlijkheid. De gemeente was daarom niet bevoegd tot opschorting.

Wees er zeker van dat u bevoegd bent om uw betalingsverplichtingen op te schorten, voordat u daartoe overgaat. Indien achteraf blijkt dat u onterecht opschortte, verkeert u van rechtswege in verzuim met alle gevolgen van dien, zoals de verplichting om schadevergoeding te betalen.