• Een internationale handelskamer in Amsterdam?

Een internationale handelskamer in Amsterdam?

Wetsvoorstel ingediend voor het instellen van een internationale handelskamer bij rechtbank en gerechtshof Amsterdam.

Engels is vaak de voertaal in de internationale handelspraktijk. Of er nu contracten worden opgesteld of dat er brieven of e-mails worden gewisseld met internationaal opererende klanten of adviseurs: er wordt in het Engels gecommuniceerd. Als er vervolgens een geschil ontstaat, moet dit (meestal) worden voorgelegd aan de Nederlandstalige rechter. Dat sluit niet goed aan bij de (Engelstalige) praktijk.

Daarom is er een wetsvoorstel ingediend om een internationale handelskamer in te stellen. Deze handelskamer van de rechtbank Amsterdam wordt aangeduid als “Netherlands Commercial Court” (NCC). Het NCC zal de geschillen behandelen, waarbij in het Engels wordt geprocedeerd. Volgens het wetsvoorstel kunnen deze complexe, internationale handelsgeschillen alleen worden voorgelegd aan de NCC als dat uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd, bijvoorbeeld in een clausule in de overeenkomst.

Als een partij het niet eens is met het oordeel van de rechter van het NCC, kan hiertegen in hoger beroep worden gegaan bij de handelskamer van het gerechtshof Amsterdam, het “Netherlands Commercial Court of Appeal” (NCCA).

De vraag is of dit wetsvoorstel uiteindelijk wordt aangenomen en in werking zal treden. Wij houden u op de hoogte!