• Schade door inval politie

Schade door inval politie

Moet de Staat de schade, die bij een inval in een drugspand is veroorzaakt, vergoeden aan de verhuurder?

Het komt helaas regelmatig voor: een huurder die in het gehuurde pand een hennepkwekerij of drugslab begint. Komt justitie erachter dan volgt meestal een inval door de politie en sluiting van het pand door de burgemeester. Niet alleen kan de verhuurder het pand dan maandenlang niet verhuren; hij wordt in sommige gevallen ook geconfronteerd met schade, veroorzaakt door de politie-inval. Denk bijvoorbeeld aan beschadigde deuren of ramen. Wie moet deze schade vergoeden?

Uiteraard kan de verhuurder dergelijke schade verhalen op de criminele huurder. Probleem is helaas dat deze vaak geen verhaal biedt. In veel gevallen staat de huurovereenkomst op naam van een stroman zonder geld. In sommige gevallen is de Staat echter ook aansprakelijk voor door de politie-inval veroorzaakte schade.

Allereerst is daarbij van belang of de schade buiten het normale maatschappelijk (bedrijfs)risico valt. Daarmee wordt bedoeld dat burgers en bedrijven bij een politieonderzoek bepaalde lichte schade, zoals tijdsverlies of gering ongemak, moeten accepteren. Ernstigere schade hoeft men echter niet te dulden. Wat ernstig is, zal van geval tot geval verschillen.

In een recente rechtszaak vroeg de verhuurder van de Staat een schadevergoeding voor de beschadigingen aan zijn pand door de politie-inval. De Staat heeft in die  zaak aan de rechter de vraag gesteld of de schuld van de criminele huurder niet ook aan de verhuurder kan worden toegerekend. De rechter oordeelde dat de huurder uiteraard schuld had aan deze schade. Door zijn drugslab viel de politie immers binnen. Maar de Hoge Raad vond dat die schuld niet in de schoenen van de verhuurder kan worden geschoven. Dat betekent dat de verhuurder in veel gevallen schade, veroorzaakt door een politie-inval, kan verhalen op de Staat.

Wordt u als verhuurder geconfronteerd met schade veroorzaakt door politie of justitie? Laat u dan goed adviseren!