• Schenken? Denk aan uw (bewijs)positie!

Schenken? Denk aan uw (bewijs)positie!

Doorgaans is schenken een plezierige en aangename gebeurtenis, vooral voor de begiftigde. Minder plezierig en aangenaam zijn juridische procedures over het tot stand komen van de schenking, nadat tussen de schenker en de begiftigde daarover discussie is ontstaan.

U beschikt over vermogen dat u wenst te schenken aan familie, vrienden of bekenden. Met de feestmaanden in aantocht en het einde van het jaar in zicht een geschikt moment om daartoe over te gaan. Schenking is een overeenkomst om niet, dat wil zeggen zonder tegenprestatie. Door te schenken verrijkt u de begiftigde, ten koste van uw eigen vermogen.

Bedenk - voordat u schenkt of een schenking in ontvangst neemt - welke (bewijs)positie u verkrijgt, mocht achteraf discussie ontstaan over de omstandigheden waaronder de schenking tot stand is gekomen. U kunt hierbij denken aan de situatie dat de schenking tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden. Misbruik van omstandigheden is bijvoorbeeld aanwezig wanneer de begiftigde weet (of moet begrijpen) dat de schenker door bijzondere omstandigheden - zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid - bewogen wordt tot het doen van de schenking. De schenker vernietigt om deze reden de schenking per brief en de begiftigde gaat daarmee niet akkoord (dus wil zijn gift houden).

Stelt de schenker dat hij onder misbruik van omstandigheden heeft gehandeld, dan rust op de begiftigde in principe het bewijs van het tegendeel. De begiftigde moet aantonen dat de schenking niet tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden.

Het behoeft geen betoog dat de begiftigde in een lastige (bewijs)positie kan komen te verkeren. Slaagt de begiftigde niet in het leveren van bewijs, dan dient hij de gift terug te geven.

Op deze bewijsregel - die ook geldt in erfrechtelijke kwesties - - zijn uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een notariële akte.

Wilt u schenken of een schenking in ontvangst nemen, bent u dan bedacht op uw toekomstige (bewijs)positie alsook op de mogelijkheden om uw positie te verbeteren.