• Treintje rijden

Treintje rijden

'Gratis' parkeren door 'treintje rijden' kan duur uitvallen.

Door bij het in- of uitrijden van een parkeergarage kort achter een andere auto aan te rijden - het zogenaamde 'treintje rijden' - blijft de slagboom van de parkeergarage openstaan. Zo kan er in- of uitgereden worden zonder te betalen voor het parkeren. De exploitant van de parkeergarage loopt daardoor inkomsten mis. Q-Park is zo'n exploitant. Volgens Q-Park wordt er in haar parkeergarages ongeveer vijftienduizend keer per jaar treintje gereden. Om het treintje rijden tegen te gaan heeft Q-Park meerdere procedures gevoerd.

Een sprekend voorbeeld is het geval van een man die 32 keer is betrapt op treintje rijden. Volgens de Rechtbank Amsterdam was er bij het inrijden een overeenkomst tot stand gekomen tussen de man en Q-Park. Op grond van de algemene voorwaarden van Q-Park moest de man niet alleen het dagtarief maar ook een (door de rechter gematigde) contractuele boete van € 3.300,- betalen.

Soms vangt Q-Park bot. Onlangs voerde een automobiliste aan dat zij de auto niet bestuurde bij het treintje rijden. Zij noemde de persoon die volgens haar had gereden bij naam. Q-Park kon niet aantonen dat de vrouw de auto bestuurde en werd daarom door de Rechtbank Amsterdam in het ongelijk gesteld. Het feit dat het kenteken op naam van de vrouw stond, was niet voldoende.

Dezelfde automobiliste zei ook met betrekking tot een tweede geval van treintje rijden dat zij niet de bestuurder was, maar noemde daarbij geen naam van de persoon die volgens haar in haar auto zou hebben gereden. De rechter nam voor dit tweede geval wel aan dat de vrouw de bestuurder was, omdat de vrouw niet voldoende had weersproken dat zij niet de bestuurder was. De vrouw werd veroordeeld tot betaling van € 390,- aan contractuele boetes aan Q-Park.

Wie parkeert in een parkeergarage, moet daarvoor betalen. Als een parkeergarage zonder te betalen wordt verlaten, kan de exploitant van de parkeergarage aanspraak maken op forse contractuele boetes.