• Verzekeringen: fraude, maatregelen en gevolgen

Verzekeringen: fraude, maatregelen en gevolgen

Uw verzekeraar stelt dat u bij het indienen van uw schadeclaim bewust onjuiste informatie heeft verstrekt. Zij concludeert dat u zich schuldig heeft gemaakt aan (poging tot) fraude. Met welke maatregelen en gevolgen kunt u in zo'n situatie worden geconfronteerd?

Hieronder zetten wij een aantal maatregelen die de verzekeraar kan treffen en de gevolgen hiervan voor u op een rij.

Afwijzen schadeclaim

Bij (poging tot) fraude zal de verzekeraar de schadeclaim van de verzekerde afwijzen. Op grond van de wet is zij hiertoe bevoegd als de verzekerde haar met opzet heeft misleid. In dat geval zal de verzekerde van de verzekeraar geen schade-uitkering ontvangen.

Beëindigen en uitsluiten verzekeringen

Ook kan de verzekeraar, vaak op grond van de bepalingen in de verzekeringsovereenkomst en overig toepasselijke voorwaarden, alle lopende verzekering(en) per direct beëindigen en bepalen dat de verzekerde bij haar geen (nieuwe) verzekeringen meer kan afsluiten. De verzekerde zal zijn verzekeringen dus elders moeten onderbrengen.

Registeren gegevens

Naast afwijzing, beëindiging en uitsluiting, kan de verzekeraar de gegevens van de verzekerde en het fraude-incident voor een bepaalde duur (laten) registreren, bijvoorbeeld in het Extern Verwijzingsregister/CIS-databank. Doordat de verzekerde hierdoor te boek staat als fraudeur zullen overige verzekeraars en financiële organisaties, die van een externe registratie doorgaans kennis kunnen nemen, niet (snel) bereid zijn de verzekerde als klant te contracteren.

Vergoeden kosten

Tot slot kan de verzekeraar bij de verzekerde de kosten in rekening brengen die zij in het kader van het fraudeonderzoek heeft gemaakt, bijvoorbeeld de kosten van een onderzoek dat in opdracht van de verzekeraar is uitgevoerd door een (extern) onderzoeksbureau. Deze kosten kunnen al snel enkele honderden euro's bedragen.

Met name de gevolgen van de maatregel van registratie van gegevens zijn zwaarwegend en kunnen een grote impact hebben op de financiële mogelijkheden van de verzekerde, wat leidt tot stof voor discussie én procedures.

Zo verscheen vorige week een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden waarin werd geoordeeld dat de verzekerde aan zijn verzekeraar bewust onjuiste informatie had verstrekt over een aanrijding van zijn geparkeerde auto.

De verzekerde deelde de verzekeraar mee dat de aanrijding zou zijn veroorzaakt door zijn moeder, die met haar auto bij het achteruitrijden van de oprit zijn auto zou hebben geraakt. Uit onderzoek bleek echter dat dit aanrijdingsscenario onmogelijk was. Daarop concludeerde de verzekeraar dat de verzekerde zich schuldig had gemaakt aan (poging tot) fraude en besloot zij vrijwel alle hiervoor genoemde maatregelen te nemen. Omdat de verzekerde de bevindingen uit het onderzoek onvoldoende had bestreden, hield deze conclusie en dit besluit in rechte stand.

Wilt u meer weten over verzekeringsfraude, de maatregelen en de gevolgen óf bent u hiermee in aanraking gekomen? Onze verzekeringsrechtspecialisten voorzien u graag van advies en verlenen u - indien nodig - de gewenste bijstand.