Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Het werk van een aannemer vertoont gebreken. Wat moeten de opdrachtgever en de aannemer doen?

Wie kunnen er aanspraak maken op een uitkering van de verzekeraar in geval van schade aan het gebouw?

Nadat een vennootschap failliet is verklaard, verliest de onderneming in korte tijd veel van haar waarde. Naast kapitaalverlies gaan ook arbeidsplaatsen verloren. Hoe kan dit worden voorkomen?

Bij het afwikkelen van een nalatenschap ontstaan er vaak meningsverschillen tussen de erfgenamen. Om die meningsverschillen de wereld uit te helpen, is het vaak nodig inzicht te krijgen in de transactiegeschiedenis van de bankrekeningen van de erflater. Moet de bank hieraan meewerken?

Een makelaar die een pand taxeert en daarvan een rapport opstelt, moet ook rekening houden met de belangen van derden. Het niet in acht nemen van de vereiste zorgvuldigheid, kan leiden tot aansprakelijkheid.

Tegenwoordig zijn websites niet meer weg te denken. Website vervullen een belangrijke functie in het handelsverkeer, bijvoorbeeld als bron van informatie, of als portal om aankopen te doen. Websites kunnen ook een grote economische waarde vertegenwoordigen. Des te merkwaardiger is het dat de vraag hoe een website goederenrechtelijk moet worden geduid nog steeds onbeantwoord is.

Het inzetten van cameratoezicht op de werkplek om bedrijfseigendommen te beschermen kan niet zonder meer. De inbreuk op de privacy van werknemers is groot. Wat is toegestaan?

Op een werkgever rust een risicoaansprakelijkheid voor door een werknemer gepleegde inbreuk op het auteursrecht van een softwareproducent.

Onlangs is een nieuwe richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen in de Europese Unie aangenomen.

Een gebrek aan doorstroming op de gereguleerde huurmarkt leidt voor jongeren tot onvoldoende aanbod van woonruimte en tot een te hoge toegangsdrempel tot de huurmarkt. De wetgever heeft het daarom onlangs mogelijk gemaakt om tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte te sluiten met jongeren.

Sinds 1 juli 2016 kan een bestuursverbod worden opgelegd aan een bestuurder. Wat houdt dat in en in welke gevallen kan een bestuursverbod worden opgelegd?

Het plaatsen van een hyperlink op een website kan onder omstandigheden auteursrechtinbreuk opleveren. Wat die omstandigheden zijn, leest u hier.

Abonneren op onze Nieuwsupdate