Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Welke herstructureringsmogelijkheden zijn er en welke worden er in 2017 verwacht?

Op dit moment moet een schuldeiser in iedere EU-lidstaat waar hij beslag wil leggen op banktegoeden van een schuldenaar een afzonderlijke procedure starten. Nieuwe Europese regelgeving maakt dit eenvoudiger.

Gebruiksvoorwerpen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit mits de maker ervan voldoende creatieve keuzes heeft gemaakt. Maar ook als een (gebruiks)voorwerp niet auteursrechtelijk beschermd is, kan een foto daarvan op zichzelf wel auteursrechtelijk beschermd zijn. Zo oordeelde ook het Hof Den Haag recentelijk.

Meld oude renteswaps voor 30 juni 2017 bij uw bank om in aanmerking te komen voor compensatie!

Een gemeente stelt bij een aanbesteding onredelijke eisen. Kan dat zomaar?

Per 7 december 2016 heeft Adelmeijer Hoyng Advocaten met trots de deuren van haar nieuwe kantoor in Roermond geopend.

Twee overeenkomsten. Leidt beëindiging van de ene ook tot beëindiging van de andere?

De VAR is verdwenen, maar de vervanger daarvan - de Wet DBA - werkt niet naar behoren. De belastingdienst heeft laten weten dat hij tot 1 januari 2018 niet handhavend zal optreden.

De (civiele) rechtspraak staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het digitale tijdperk doet zijn intrede. Binnen afzienbare tijd wordt de civiele procedure volledig digitaal gevoerd. Geen gesjouw meer met zware koffers vol paperassen. Een laptop in de zittingzaal volstaat.

Moet WhatsApp in Nederland een vertegenwoordiger aanstellen om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens? En hoe verhoudt dit zich met de toekomstige Privacyverordening?

Een huisarts wordt door het tuchtcollege voorwaardelijk geschorst en moet zich onder psychotherapeutische behandeling laten stellen. Mocht de huisartsenpost waarvoor hij werkzaam was hem onder deze omstandigheden als waarnemer weigeren?

Aanbieders van producten en diensten moeten volledig transparant zijn over de prijs die zij in rekening brengen aan consumenten. Zeker in reclamecampagnes. Zelfs als prijzen of extra kosten weliswaar vermeld worden, maar onderbelicht zijn, kan dat een oneerlijke handelspraktijk zijn.

Abonneren op onze Nieuwsupdate