Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Hoe ver gaat de inspanningsverplichting van de koper om financiering te verkrijgen in geval van een BKR-registratie?

Wat is het verschil en wat zijn de gevolgen?

Het kabinet neemt actie tegen verpandingsverboden.

Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie inzake FNV/Smallsteps?

Wat zijn de (financiële) gevolgen van minderwerk?

Dat zelfs advocaten niet de uitkomst van een handelsnaamkwestie kunnen voorspellen, blijkt altijd weer als advocatenkantoren tegen elkaar procederen

Onder omstandigheden wordt een (thuis)wachtdienst als arbeidstijd gekwalificeerd, aldus het Europese Hof van Justitie.

Een blog van Dominique Roomberg

Toepassing van de verjaring vraagt om een grote mate van precisie.

Kan een verjaringstermijn worden gestuit door erkenning door de verzekeraar?

Wanneer kan de uitvoerende partij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in het bestek?

Is de (kortere) wettelijke verjaringstermijn ook van toepassing op de vordering tot schadevergoeding wegens bedrog?

Abonneren op onze Nieuwsupdate