Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Welke rechten en plichten hebben kopers bij de koop van een woning?

Overeenkomsten en dieren: waar moet u rekening mee houden?

Wat kan een bestuurder doen als hij mede op basis van een rapport van een accountant de bestuurder aansprakelijk stelt, maar deze vordering in rechte wordt afgewezen?

Hoe (niet) te handelen als u de voorzitter van de RvC wilt ontslaan.

Indien u een overeenkomst sluit, dient u niet alleen rekening te houden met de belangen van uw contractspartner maar ook met de belangen van derden. Hoe ver gaat die verplichting?

Volgens de Amsterdamse tuchtrechter heeft de zorgverlener ook een verantwoordelijkheid bij de financiële afwikkeling van een incident.

Uw huurder gaat failliet en de curator geeft het gehuurde in strijd met de huurovereenkomst in gebruik aan een derde. Wat kunt u doen?

In de concurrentiestrijd mag men producten maken die veel lijken op (succesvolle) producten van een ander. Men mag daar zelfs ver in gaan. Maar er zijn grenzen.

Misschien wordt u wel eens geconfronteerd met het faillissement van een afnemer/schuldenaar en krijgt u dan van de curator te horen dat u (voorlopig) uw goederen niet terugkrijgt. Hoe komt dat?

Anders dan vaak wordt gedacht, bevat de UAV 2012 geen garantiebepaling. Als de UAV 2012 van toepassing is verklaard, dient u dus nog contractueel afspraken te maken over eventuele garanties.

Zijn schulden aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst voldoende om failliet verklaard te worden?

Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2017

Abonneren op onze Nieuwsupdate