Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Wie is aansprakelijk voor schade aan geleende spullen?

Hoe oordelen rechters over een ontslag op staande voet in zogenaamde bagatelzaken, zaken waarbij sprake is van slechts een relatief klein vergrijp?

U bent in het verleden tijdens uw werk blootgesteld aan asbest. Op latere leeftijd is bij u de diagnose mesothelioom vastgesteld, een kwaadaardige tumor. Kunt u vanwege blootstelling aan asbest naast uw (voormalig) werkgever ook de Staat aansprakelijk stellen voor geleden en nog te lijden schade?

Het Hof van Justitie van de EU heeft gisteren uitspraak gedaan over de vraag of in geval van doorstart via een pre-pack, het zogenaamde flits-faillissement, er sprake is van overgang van onderneming.

Wat is de rol van de ondernemingsraad in een faillissement en waarmee moet de curator rekening houden?

Stappen we af van de Evidence-Based Practice?

Drones worden al lang niet meer alleen als speelgoed gebruikt. Ook bedrijven maken er veelvuldig gebruik van. Maar wat zijn nu precies de regels?

Kan zaken doen tijdens liquiditeitskrapte aanleiding zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Kritiek op transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid Wat gaat er veranderen als het wetsvoorstel wordt aangenomen?

Uw partner gaat failliet. Wat betekent dat voor uw gezamenlijke woning?

De koper van een woning doet een beroep op de financieringsclausule en ontbindt de koopovereenkomst. Heeft de makelaar van de verkoper nog recht op courtage?

Welke rechten en plichten hebben verkoper en koper wanneer zich gebreken aan een woning voordoen?

Abonneren op onze Nieuwsupdate