Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Na lang onderhandelen zijn de coalitiepartijen het eens geworden over het regeerakkoord. Onder het motto 'Vertrouwen in de toekomst' werden verleden week de plannen voor de komende 4 jaren gepresenteerd. De belangrijkste veranderingen voor het arbeidsrecht zetten wij voor u uiteen.

Kun je aansprakelijk worden gesteld als je op instructie van de algemene vergadering het faillissement aanvraagt van de vennootschap waarvan jij bestuurder bent?

Het vaststellen van een koopprijs voor een onderneming lijkt eenvoudig. Maar wat als er een earn-out is afgesproken?

Uw verzekeraar stelt dat u bij het indienen van uw schadeclaim bewust onjuiste informatie heeft verstrekt. Zij concludeert dat u zich schuldig heeft gemaakt aan (poging tot) fraude. Met welke maatregelen en gevolgen kunt u in zo'n situatie worden geconfronteerd?

Uit een recente uitspraak van de hoogste medische tuchtrechter is af te leiden dat de taak van de huisarts wordt verzwaard.

Een man een man, een woord een woord, wordt vaker gezegd. Maar wat als een gemaakte afspraak onrendabel en daarmee in strijd met de redelijkheid en billijkheid is?

Bent u als bestuurder aansprakelijk als er een tweede pandrecht wordt gevestigd, terwijl de pandhouder meent dat hij een eerste pandrecht krijgt?

Ben je aansprakelijk als je een bierfiets leent, maar deze niet in dezelfde staat terugbrengt?

Werkgevers mogen de privécommunicatie van hun werknemers alleen inzien als de werknemers hier van tevoren een melding over krijgen. Op 5 september 2017 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hier uitspraak over gedaan.

Is de aannemer altijd gehouden tot herstel?

Huisartsen moeten bedacht zijn op de richtlijnen die gelden voor het verstrekken van verklaringen aan derden.

Een nieuw wetsvoorstel moet de bevoegdheden van de burgemeester bij sluiting van panden bij drugsvondst verruimen.

Abonneren op onze Nieuwsupdate