Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

De koper van een woning doet een beroep op de financieringsclausule en ontbindt de koopovereenkomst. Heeft de makelaar van de verkoper nog recht op courtage?

Welke rechten en plichten hebben verkoper en koper wanneer zich gebreken aan een woning voordoen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop Facebook gebruik maakt van de informatie die wij op Facebook plaatsen. De conclusie is dat Facebook in bepaalde gevallen privacy schendt.

Wanneer kan een vordering tot nakoming van een verplichting worden omgezet in schadevergoeding?

Wat zijn de gevolgen van een voorlopige afspraak tijdens een geschil of procedure?

Deze hartenkreet wordt wel vaker geslaakt kort nadat een ondernemer zijn eigen faillissement heeft moeten aanvragen. Het opzeggen van een krediet leidt doorgaans immers tot faillissement. En dat leidt dan vaker tot de vraag: “Mocht de bank die ingrijpende stap wel zetten?”

Naast patiënten dienen ook artsen zelf in toenemende mate klachten in tegen andere artsen.

Moet de curator het gehuurde leeg en schoon opleveren?

Op weblogs of andere internetmedia kan men eenvoudig anoniem nare uitspraken doen over andere personen. Uiteraard is degene die de uitspraken doet verantwoordelijk voor zijn eigen uitlatingen. Maar is het medium ook aansprakelijk?

Een stuk grond inpikken was al niet eenvoudig, maar de Hoge Raad maakt het nog moeilijker. Op het moment dat de oorspronkelijke eigenaar van de grond zijn eigendom door verjaring is verloren, kan hij namelijk in bepaalde gevallen toch nog vorderen dat de grond aan hem zal worden teruggegeven.

In welke gevallen kan een maatschap gedagvaard worden?

Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een pre-pack?

Abonneren op onze Nieuwsupdate