Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

'Gratis' parkeren door 'treintje rijden' kan duur uitvallen.

Moet de Staat de schade, die bij een inval in een drugspand is veroorzaakt, vergoeden aan de verhuurder?

Kan de gemeente onder een overeenkomst uitkomen met een beroep op onvoorziene omstandigheden?

Wat is een duurovereenkomst en hoe kom je er vanaf?

We zien ze in overvloed op Facebook; foto’s gemaakt door trotse ouders van hun kroost die grappige of minder grappige dingen doen. Aan de kinderen wordt natuurlijk niet gevraagd of ze dit goedvinden. Want het is toch leuk? Maar het mag niet altijd volgens de rechtbank.

Zal de vervanger van de Wet DBA meer duidelijkheid voor ZZP'ers bieden?

Na lang onderhandelen zijn de coalitiepartijen het eens geworden over het regeerakkoord. Onder het motto 'Vertrouwen in de toekomst' werden verleden week de plannen voor de komende 4 jaren gepresenteerd. De belangrijkste veranderingen voor het arbeidsrecht zetten wij voor u uiteen.

Kun je aansprakelijk worden gesteld als je op instructie van de algemene vergadering het faillissement aanvraagt van de vennootschap waarvan jij bestuurder bent?

Het vaststellen van een koopprijs voor een onderneming lijkt eenvoudig. Maar wat als er een earn-out is afgesproken?

Uw verzekeraar stelt dat u bij het indienen van uw schadeclaim bewust onjuiste informatie heeft verstrekt. Zij concludeert dat u zich schuldig heeft gemaakt aan (poging tot) fraude. Met welke maatregelen en gevolgen kunt u in zo'n situatie worden geconfronteerd?

Uit een recente uitspraak van de hoogste medische tuchtrechter is af te leiden dat de taak van de huisarts wordt verzwaard.

Een man een man, een woord een woord, wordt vaker gezegd. Maar wat als een gemaakte afspraak onrendabel en daarmee in strijd met de redelijkheid en billijkheid is?

Abonneren op onze Nieuwsupdate