Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Niet alleen als je wint, heb je vrienden. Dat bewijst de enorme populariteit wel van ‘onze Max’. Op zijn populariteit wil men graag mee liften. De online-supermarktketen Picnic ook. Maar Picnic ging te ver.

Mag een curator een door de gefailleerde gesloten levensverzekering uitwinnen?

Wetsvoorstel ingediend voor het instellen van een internationale handelskamer bij rechtbank en gerechtshof Amsterdam.

Overeenkomsten en dieren: waar moet u rekening mee houden?

​Remie Huijs heeft deze zomer de overstap gemaakt naar Adelmeijer Hoyng Advocaten.

Naast de transitievergoeding kan aan een werknemer een billijke vergoeding worden toegekend. Hoe wordt de hoogte van deze billijke vergoeding bepaald?

Welke rechten en plichten hebben kopers bij de koop van een woning?

Overeenkomsten en dieren: waar moet u rekening mee houden?

Wat kan een bestuurder doen als hij mede op basis van een rapport van een accountant de bestuurder aansprakelijk stelt, maar deze vordering in rechte wordt afgewezen?

Hoe (niet) te handelen als u de voorzitter van de RvC wilt ontslaan.

Indien u een overeenkomst sluit, dient u niet alleen rekening te houden met de belangen van uw contractspartner maar ook met de belangen van derden. Hoe ver gaat die verplichting?

Volgens de Amsterdamse tuchtrechter heeft de zorgverlener ook een verantwoordelijkheid bij de financiële afwikkeling van een incident.

Abonneren op onze Nieuwsupdate