Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Wie betaalt als uw contractspartij financieel gezien geen verhaal biedt?

Er komen nieuwe regels met betrekking tot de maximale termijn waarbinnen grote bedrijven facturen van het MKB en ZZP'ers moeten betalen. Wat moet u weten?

​U maakt het ‑ als boekhouder, accountant, financieel adviseur, et cetera ‑ wel eens mee: uw klant stelt u een hoop administratie ter hand in het kader van een opdracht, waarna hij (voordat uw facturen zijn voldaan) failleert. Mag u zich vervolgens beroepen op een retentierecht?

De Algemene Bankvoorwaarden zijn per 1 maart 2017 gewijzigd. Wat verandert er ten aanzien van de door u verstrekte zekerheden?

Geheel ten onrechte worden uw facturen door uw debiteur niet voldaan. Diverse malen heeft u uw debiteur aangesproken en haar (schriftelijk) gesommeerd om tot betaling over te gaan, helaas zonder resultaat. Kunt u nu het faillissement van uw debiteur aanvragen?

Masterclass Licht op Financieringen i.s.m. consultancy bedrijf, Nash Consulting

Dominique Roomberg geeft commentaar op de nieuwe Wet versterking positie curator.

Is de verkoper verplicht om de koper bij de verkoop van een woning te informeren over de agrarische bestemming van het perceel?

Er is een wetsvoorstel ingediend om een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Wat houdt dat voor u als aandeelhouder in?

Een cateringbedrijf stelt na afloop van haar opdracht ook een huurovereenkomst te hebben met de wederpartij. Welke regels gelden voor dergelijke gemengde overeenkomsten?

Nieuwe regels voor het loon van de directeur van een start-up.

Achteraf blijken de prognoses onjuist te zijn. Kunt u de franchisegever hiervoor aansprakelijk stellen?

Abonneren op onze Nieuwsupdate