Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Bent u als bestuurder aansprakelijk als er een tweede pandrecht wordt gevestigd, terwijl de pandhouder meent dat hij een eerste pandrecht krijgt?

Ben je aansprakelijk als je een bierfiets leent, maar deze niet in dezelfde staat terugbrengt?

Werkgevers mogen de privécommunicatie van hun werknemers alleen inzien als de werknemers hier van tevoren een melding over krijgen. Op 5 september 2017 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hier uitspraak over gedaan.

Is de aannemer altijd gehouden tot herstel?

Huisartsen moeten bedacht zijn op de richtlijnen die gelden voor het verstrekken van verklaringen aan derden.

Een nieuw wetsvoorstel moet de bevoegdheden van de burgemeester bij sluiting van panden bij drugsvondst verruimen.

Niet alleen als je wint, heb je vrienden. Dat bewijst de enorme populariteit wel van ‘onze Max’. Op zijn populariteit wil men graag mee liften. De online-supermarktketen Picnic ook. Maar Picnic ging te ver.

Mag een curator een door de gefailleerde gesloten levensverzekering uitwinnen?

Wetsvoorstel ingediend voor het instellen van een internationale handelskamer bij rechtbank en gerechtshof Amsterdam.

Overeenkomsten en dieren: waar moet u rekening mee houden?

​Remie Huijs heeft deze zomer de overstap gemaakt naar Adelmeijer Hoyng Advocaten.

Naast de transitievergoeding kan aan een werknemer een billijke vergoeding worden toegekend. Hoe wordt de hoogte van deze billijke vergoeding bepaald?

Abonneren op onze Nieuwsupdate