Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Maakt een wijngoed inbreuk op de merknaam van een ander of gaat het slechts om een plaatsaanduiding?

Een huurder van een sociale huurwoning bood gedurende een half jaar kosteloos onderdak aan een gezin met een jong kind dat anders op straat zou komen te staan. Rechtvaardigt deze vorm van onderverhuur ontbinding van de huurovereenkomst?

Kan een verkoopmakelaar worden aangesproken bij verkeerde informatie over woonoppervlakte?

Kan een aandeelhouder in kort geding gedwongen worden tot overdracht van zijn aandelen?

ZZP-er kan een beroep doen op de Europese consumentenbescherming

Is de Europese Erecode inzake Franchising afdwingbaar?

Een blog van Dominique Roomberg over de recente perikelen in de bankensector

Werkgevers worden gecompenseerd voor transitievergoedingen die zijn betaald bij langdurige ziekte.

Heeft een werknemer bij gedeeltelijk ontslag aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding?

Voordat een bestuursorgaan overgaat tot invordering, moet de belanghebbende worden gehoord.

Welke zekerheden kan een verhuurder vragen van zijn huurder?

Vallen brancheregels onder de Europese Dienstenrichtlijn?

Abonneren op onze Nieuwsupdate