Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Kansschade is de schade die wordt geleden door het verlies van een kans op beter resultaat. Moet die kans een minimum omvang hebben?

Kan een bank een kredietovereenkomst zo maar opzeggen?

Op 1 juli 2017 treedt de nieuwe arbowetgeving in werking. Wat moet u weten?

Het is mogelijk dat iemand anders een overeenkomst namens uw contractpartner tekent. U mag er echter niet zomaar van uitgaan dat iemand bevoegd is om namens een ander met u een overeenkomst te sluiten.

Over een zieke werknemer wordt verschillende informatie verzameld. Als werkgever moet u immers kunnen beoordelen of loon moet worden doorbetaald en u wenst een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag krijgen. Aan de andere kant heeft een zieke werknemer ook recht op privacy. Wat is toegestaan?

Consumenten betalen niet altijd even stipt. Waar moet u op letten als u een sommatiebrief aan een consument stuurt, zodat u later incassokosten in rekening kunt brengen?

Op 1 januari 2017 vierde de Wet Meldplicht Datalekken (“WMD”) haar éénjarig bestaan. Reden voor de Autoriteit Persoonsgegevens ons te informeren over de stand van zaken. De belangrijkste gegevens treft u hier aan.

Kan de pandhouder het faillissement van de schuldenaar aanvragen en zo ja, wanneer kan hij dat doen?

Octrooien creëren monopolies. Het mededingingsrecht beoogt monopolies juist te voorkomen. Botsende rechten leiden tot interessante uitspraken.

Een zorgverzekeraar eist dat verzekerden vooraf goedkeuring vragen voordat zij medisch specialistische zorg gebruiken. Is dit toegestaan?

In het voorjaar van 2017 wordt door de minister van Economische Zaken een wetsvoorstel ingediend om de Nederlandse Franchise Code wettelijk te verankeren. Dit is met name in het voordeel van de franchisenemer.

De aanbestedende dienst sluit een overeenkomst met de winnende inschrijver. Valt daar nog iets tegen te doen?

Abonneren op onze Nieuwsupdate