Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Uw huurder gaat failliet en de curator geeft het gehuurde in strijd met de huurovereenkomst in gebruik aan een derde. Wat kunt u doen?

In de concurrentiestrijd mag men producten maken die veel lijken op (succesvolle) producten van een ander. Men mag daar zelfs ver in gaan. Maar er zijn grenzen.

Misschien wordt u wel eens geconfronteerd met het faillissement van een afnemer/schuldenaar en krijgt u dan van de curator te horen dat u (voorlopig) uw goederen niet terugkrijgt. Hoe komt dat?

Anders dan vaak wordt gedacht, bevat de UAV 2012 geen garantiebepaling. Als de UAV 2012 van toepassing is verklaard, dient u dus nog contractueel afspraken te maken over eventuele garanties.

Zijn schulden aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst voldoende om failliet verklaard te worden?

Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2017

Wie is aansprakelijk voor schade aan geleende spullen?

Hoe oordelen rechters over een ontslag op staande voet in zogenaamde bagatelzaken, zaken waarbij sprake is van slechts een relatief klein vergrijp?

U bent in het verleden tijdens uw werk blootgesteld aan asbest. Op latere leeftijd is bij u de diagnose mesothelioom vastgesteld, een kwaadaardige tumor. Kunt u vanwege blootstelling aan asbest naast uw (voormalig) werkgever ook de Staat aansprakelijk stellen voor geleden en nog te lijden schade?

Het Hof van Justitie van de EU heeft gisteren uitspraak gedaan over de vraag of in geval van doorstart via een pre-pack, het zogenaamde flits-faillissement, er sprake is van overgang van onderneming.

Wat is de rol van de ondernemingsraad in een faillissement en waarmee moet de curator rekening houden?

Stappen we af van de Evidence-Based Practice?

Abonneren op onze Nieuwsupdate