Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Kan zaken doen tijdens liquiditeitskrapte aanleiding zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Kritiek op transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid Wat gaat er veranderen als het wetsvoorstel wordt aangenomen?

Uw partner gaat failliet. Wat betekent dat voor uw gezamenlijke woning?

De koper van een woning doet een beroep op de financieringsclausule en ontbindt de koopovereenkomst. Heeft de makelaar van de verkoper nog recht op courtage?

Welke rechten en plichten hebben verkoper en koper wanneer zich gebreken aan een woning voordoen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop Facebook gebruik maakt van de informatie die wij op Facebook plaatsen. De conclusie is dat Facebook in bepaalde gevallen privacy schendt.

Wanneer kan een vordering tot nakoming van een verplichting worden omgezet in schadevergoeding?

Wat zijn de gevolgen van een voorlopige afspraak tijdens een geschil of procedure?

Deze hartenkreet wordt wel vaker geslaakt kort nadat een ondernemer zijn eigen faillissement heeft moeten aanvragen. Het opzeggen van een krediet leidt doorgaans immers tot faillissement. En dat leidt dan vaker tot de vraag: “Mocht de bank die ingrijpende stap wel zetten?”

Naast patiënten dienen ook artsen zelf in toenemende mate klachten in tegen andere artsen.

Moet de curator het gehuurde leeg en schoon opleveren?

Op weblogs of andere internetmedia kan men eenvoudig anoniem nare uitspraken doen over andere personen. Uiteraard is degene die de uitspraken doet verantwoordelijk voor zijn eigen uitlatingen. Maar is het medium ook aansprakelijk?

Abonneren op onze Nieuwsupdate