• Steven Dassen

mr. S. (Steven) Dassen LL.M.

Steven Dassen is sinds 2013 als advocaat aan ons kantoor verbonden. Hij werkt in de algemene civiele praktijk, met een bijzondere aandacht voor vastgoed- en bouwrecht, handelsrecht, insolventie- en ondernemingsrecht. Ook houdt hij zich bezig met Europees en grensoverschrijdend recht.

Steven studeerde Privaatrecht en European Law School (LL.M.) aan de Universiteit Maastricht. Daarna doceert hij Europees zaken- en contractenrecht aan de Universiteit Hasselt, waar hij gastcolleges verzorgt. Steven heeft in 2018 de cursus VBR-A/IBR Privaatrechtelijk Bouwrecht afgerond.