• Familie en Nalatenschap

Familie en Nalatenschap

Het familierecht en erfrecht beslaat een rechtsgebied waarop vaak emoties in het geding zijn. Ook kunnen er grote financiële belangen mee gemoeid zijn, zeker wanneer bij een boedelscheiding een onderneming is betrokken.

Het procederen in familiekwesties kan jaren in beslag nemen. Het vinden van een minnelijke oplossing is voor alle partijen dan ook bijna altijd een betere weg. Dit komt de onderlinge verstandhouding ten goede, wat met name van belang is als er ook kinderen in het spel zijn. Toch is procederen niet altijd te voorkomen. En in sommige spoedeisende kwesties kan alleen de rechter een snelle oplossing bieden.

Wij hebben veel ervaring in het voorkomen en oplossen van geschillen rond een echtscheiding of de afwikkeling van een boedelscheiding of erfenis. Ook bij (spoedeisende) geschillen staan we voor u paraat. We adviseren regelmatig ondernemers die gaan scheiden of te maken krijgen met erfrechtelijke kwesties.

De ervaring op het gebied van familierecht en erfrecht omvat onder meer de volgende gebieden:

  • echtscheiding (met internationale aspecten);
  • boedelscheidingen en afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
  • samenlevingscontracten;
  • alimentatie;
  • omgang en zorgregeling;
  • gezag;
  • curatele, bewind en mentorschap;
  • erfrecht;