• Betere bescherming bij turboliquidatie

Betere bescherming bij turboliquidatie

Wetsvoorstel in de maak om de schuldeiser beter te beschermen in de situatie van een turboliquidatie.

In onze eerdere nieuwsberichten hebben wij al eens geschreven over de verschillende manieren waarop een vennootschap kan eindigen te bestaan. Wilt u dat nog eens nalezen, dan kan dat hier

Eén van de manieren waarop een vennootschap kan eindigen te bestaan, is door middel van een turboliquidatie. In die situatie vindt er geen normale vereffeningsfase plaats, omdat er geen middelen zijn om eventuele vorderingen te vereffenen. Een faillissement is om dezelfde reden zinloos. Bij een turboliquidatie houdt de vennootschap meteen op te bestaan. 

Momenteel bestaan er weinig waarborgen voor de schuldeiser bij een turboliquidatie. Vaak komt een schuldeiser pas op de hoogte van het einde van de vennootschap nadat de ontbinding al heeft plaatsgevonden. Het is dan lastig om als schuldeiser alsnog je vordering betaald te krijgen; de vennootschap bestaat immers niet meer, en aansprakelijkheid van de bestuurder is niet zomaar aan de orde. 

Kortom, als schuldeiser vis je bij een turboliquidatie vaak achter het net. Dit terwijl de turboliquidatie in Nederland steeds vaker voorkomt; in 2017 vonden ongeveer 35.000 turboliquidaties plaats, terwijl dat in 2010 nog ongeveer 20.000 keer was. Ter vergelijking; in 2017 zijn er ‘slechts’ ongeveer 3.200 faillissement uitgesproken. 

De regering ziet inmiddels in dat het nodig is om de schuldeisers bij een turboliquidatie beter te beschermen. Zij wil echter geen afstand doen van de turboliquidatie, omdat zij het wenselijk achten dat een ongebruikte vennootschap relatief gemakkelijk kan worden beëindigd. Door de VVD is voorgesteld om een turboliquidatie te verbieden wanneer er nog bestaande schulden zijn. Daar wil de Minister echter niet in meegaan; dit zal namelijk leiden tot (veel) meer faillissementen waarbij er vaak sprake zou zijn van een lege faillissementsboedel. Daarom pleit de Minister voor een wetsvoorstel waarbij bestuurders van vennootschappen verplicht worden om transparanter te handelen bij een turboliquidatie. De bestuurder zou dan bijvoorbeeld verplicht worden om een slotbalans op te stellen en te deponeren, en om aan te kondigen dat de vennootschap wordt ontbonden. Daarnaast zou er een bestuursverklaring moeten worden gedeponeerd waarin wordt verklaard waarom er geen baten (meer) aanwezig zijn.

Met deze maatregelen hoopt de Minister dat de schuldeiser bij een turboliquidatie beter wordt beschermd. Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk zullen worden opgenomen in nieuwe wetgeving, en of dat zal resulteren in betere bescherming, moet nog blijken. De Minister heeft aangekondigd dat hij in de loop van 2020 een wetsvoorstel zal indienen.


Bent u schuldeiser van een vennootschap die ontbonden is door middel van turboliquidatie? Neem dan gerust contact op, ook zonder de nieuwe wetgeving zijn er namelijk mogelijkheden om uw vordering betaald te krijgen.