• Coronavirus en de economische maatregelen van het kabinet

Coronavirus en de economische maatregelen van het kabinet

Gisteren hebben de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) medegedeeld tientallen miljarden vrij te maken om bedrijven en werknemers in Nederland te beschermen tegen de Coronacrisis.

In totaal betreft het een achttal maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Het betreft hier de voor de huidige regeling Werktijdverkorting (Wtv) in de plaats komende regeling genaamd Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling komt erop neer dat de overheid 90% van de betaling van het salaris overneemt. Daarbij wordt tevens een voorschot verstrekt van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Op deze wijze kunnen bedrijven hun personeel blijven betalen.

2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten)

Het betreft hier een tijdelijke, versoepelde regeling op grond waarvan zzp-ers aanvulling kunnen aanvragen voor hun levensonderhoud.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting (inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen) te betalen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van Economische Zaken)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met deze regeling helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van Economische Zaken)

Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de Coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing voor leningen aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Het kabinet gaat borg staan voor de kredieten van agrarische ondernemers.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid om tijdelijk geen toeristenbelasting meer te heffen.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van Economische Zaken)

Het kabinet komt met een compensatieregeling, passende maatregelen voor bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca- en reisbranche.

Het volledige pakket van maatregelen kunt u hier nalezen.

.Heeft u vragen over de juridische gevolgen van de Coronacrisus voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op!