Faillissementen

We worden regelmatig door de rechtbank benoemd als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances. Op deze pagina wordt informatie gepubliceerd voor schuldeisers en andere betrokkenen.

Wilt u een vordering indienen?

Hebt u een vordering op een failliet (bedrijf of persoon) waarvan een van onze advocaten de curator is? Stuur dan een brief of een e-mail naar de curator. Voor een overzicht van de bij ons werkende advocaten en hun contactgegevens, klik hier.

Faillissementsverslag lezen?

Faillissementsverslagen van rechtspersonen worden gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister. Klik hier om rechtstreeks te zoeken in het Centraal Insolventieregister.

Bent u een (ex-)werknemer van een failliet?

Op de website van het UWV kunt u zien hoe u een uitkering moet aanvragen en wat uw rechten en plichten zijn. Klik hier om de website van het UWV te raadplegen.


Informatie voor oud-cliënten van DeVotion Verslavingszorg B.V.

Klik hier voor meer informatie over uw medisch dossier.