• Robert Smulders

mr. J.R.G. (Robert) Smulders

Robert Smulders is sinds 1991 advocaat en vanaf 2004 aan ons kantoor verbonden. Daarvoor was hij vanaf 2002 werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg. Robert houdt zich bezig met het ondernemingsrecht, in het bijzonder met geschillenbeslechting in de onderneming. Daarnaast adviseert hij ondernemingen, (semi-) overheden en gesubsidieerde instellingen bij overnames en het opstellen en aangaan van contracten en samenwerkingsverbanden. Ook behandelt hij bouw- en vastgoed gerelateerde zaken. Daarnaast behandelt hij erfrecht- en handelszaken.

Robert studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht.

 

Robert Smulders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht

  • Burgerlijk Procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.